Ordningsregler

Ängsnäs Koloniträdgårdsförening

 Fastställda på Årsmötet 2011-03-27

 

 

ORDNINGSREGLER

 

För alla innehavare av kolonilott – tillika föreningsmedlemmar.

 

 • Lotterna ska vara skötta och odlade senast den 15 juni varje år.
 • Vid de annonserade gemensamma fixardagarnaska vi gemensamt sköta allmänningsområden och gångarna mellan lotterna . Gångvägarna inom området ska alltid hållas fria från hinder, vara öppna för gående och möjliggöra gräsklippning.
 • Det är alla medlemmars ansvar att hålla koloniområdet välskött och i god ordning. Varje medlem ska därför närvara på dessa dagar minst 2 gånger per odlingssäsong. 
 • Alla växtdelar – utom träd- och buskar, ska läggas i komposten. Brännbara buskar, ris och potatisblast läggs på anvisad plats. 

 • Matrester (organiskt avfall) får ej medtagas till kolonin för att läggas på sin egen kompost. 

 • Alla metall- och platsföremål och annat medfört material som inte kan komposteras ska tas bort från området. 

 • Stenar och torv läggs på anvisad plats. Fråga någon i styrelsen till råds. Släng aldrig ut stenar i gångarna eller på allmänningsområdena – stenen förstör gräsklipparna. 

 • Jordfräsen kan lånas av alla efter genomgång av maskinansvarig. Vid bensinstopp eller annat fel säg till maskinansvarig. Namn och telefonnummer finn i maskinboden. När maskinerna ställs tillbaka ska de vara väl rengjorda 

 • Kontrollera alltid att det du öppnat då du kom är låst när du går. Sist kvar på området ser till att vattnet är avstängt. 

 • Låt inte ogräset gå i frö så att grannarna får problem med det. 

 • När redskap sätts in i respektive bod ska de vara väl rengjorda. Redskapen bör även vara märkta med namn och lottnummer när det sätts på sin märkta plats inne i boden. Enbart redskap ska förvaras i redskapsboden! 

 • Vattna med förstånd - morgon eller kväll – i solen mitt på dagen gör vattning med kallt vatten ingen nytta. Inga bassänger är tillåtna på området eller på lotterna. 

 • Rengör inte redskapen i de allmänna vattentunnorna utan spola av dem intill tunnan. Tunnorna måste annars skuras ur av den som spolat av redskap i tunnan. 

 • Gräsröjaren/Grästrimmern används enbart på någon/några av städkvällarna då vi också röjer dikeskanter och kanter mot bäcken. 

 • Uppsägning. Om lottinnehavaren trots upprepade påpekande missbrukar sina rättigheter och skyldigheter har styrelsen rätt att säga upp lottinnehavaren. 

STYRELSEN

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)